دکتر زهرا ممتازپور

پوست و مو


شیوه استفاده از ضد آفتاب

همانطور که در شماره ی قبل نیز اشاره شد, انتخاب نوع ضدآفتاب بسته به میزان چربی و رنگ پوست، سن و جنس و نژاد فرد و توان مالی وی به توصیه پزشک صورت میپذیرد.

شیوه صحیح مصرف ضدآفتاب:

1. با توجه به حداکثر میزان تابش آفتاب بین ساعات 11 صبح تا 3 بعدازظهر، توصیه اکید به مصرف ضدآفتابخصوصاً بین ساعات فوقالذکر خواهد بود.

2. ضدآفتابها بایستی نیمساعت قبل از خروج از منزل به پوست مالیده شود.

3. عموماً برای پوشانیدن کافی منطقه صورت در بالغین، ضخامت کرم خروجی از منفذ لوله حامل آن بایستی در حدود 5/2 سانتیمتر باشد.

4. مصرف ضدآفتابها در تابستان بایستی هر 2 ساعت و در سایر فصول هر 4 ساعت در طول روز تکرار گردد.

5. استعمال ضدآفتاب بلافاصله در مجاورت ابرو و مژه سبب سوزش و تحریکات چشمی در اثر تعریق و سرازیر شدن ماده ضدآفتاب به داخل چشم میگردد.

6. مصرف ضدآفتاب بلافاصله پس از آبتنی، استحمام یا تعریق فراوان دوباره تجدید گردد.

لازم به ذکر است، بیمارانیکه دچار بیماریهایی نظیر لوپوس، پورفیری، لک وپیس و درماتومیوزیت بوده و یا تحت درمان با ضدافسردگیها، فنوتیازینها، مسکنها و برخی آنتیبیوتیکها (تتراسیکلینها) میباشند، بهتر است برای انتخاب نوع ضدآفتاب و شماره SPFمناسب آن حتماً با پزشک خود مشورت نمایند.


مطالب و مقالات


آدرس مرکزبیوگرافیمطالب و مقالاتصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر